POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR.

 

Ultima actualizare: 23 mai 2018

 

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.digital-city.ro („Site-ul”). 

Responsabil pentru prelucrarea datelor este GDC Telecom SRL, proprietar și administrator al site-ului www.digital-city.ro, cu sediul în Șos. București-Târgoviște nr.12A, Terranova Logistic Park, corp A, etaj 3, Mogoșoaia, Ilfov, 077135, telefon: 0376 44 33 11, email: customers@digital-city.ro.

 

Ce date personale prelucrăm?

Magazinul online Digital City poate colecta datele personale ale utilizatorilor paginii www.digital-city.ro, prin intermediul formularelor specifice, astfel:

- Dacă sunteți client, magazinul online Digital City va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de facturare, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, precum comportament sau preferinţe, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, nu vom stoca adresa de e-mail și celelalte date furnizate, iar contul creat va fi șters automat.

 

- Dacă sunteți vizitator, GDC Telecom va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, precum și datele pe care le furnizați în cadrul secțiunilor de contact / întrebări / reclamații / retur, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

Care este scopul prelucrării datelor personale?

Dacă sunteți client al magazinului online www.digital-city.ro, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

- Executarea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv în vederea preluării, validării, expedierii şi facturării comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra statusului comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este astfel necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și GDC Telecom SRL;

- Îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă GDC Telecom, în calitate de deținător al magazinului online www.digital-city.ro, în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor fiscale, precum și în materie de arhivare. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea GDC Telecom SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci, în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului;

- Activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de GDC Telecom SRL, prin intermediul www.digital-city.ro, prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop având la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail ce conține comunicări comerciale. În plus, vă puteți dezabona prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

- Efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site, prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop având la bază interesul legitim al GDC Telecom SRL de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

Dacă sunteți vizitator al magazinului online www.digital-city.ro, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

- Activităţi de marketing, respectiv în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de către GDC Telecom SRL, prin intermediul Site-ului. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe www.digital-city.ro și reconfirmarea abonării în urma emailului primit de confirmare a abonării. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

- Rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al GDC Telecom SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

Care este perioada pentru care păstrăm datele personale colectate?

GDC Telecom SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe tot parcursul relației contractuale, inclusiv ulterior, conform obligațiilor legale aplicabile aferente acesteia (documente financiar-contabile justificative).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, GDC Telecom va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri de informare/comerciale. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, GDC Telecom SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de GDC Telecom SRL în baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

Către ce destinatari putem comunica datele dumneavoastră?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, GDC Telecom SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină GDC Telecom SRL în desfășurarea activității prin intermediul www.digital-city.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către administrații și organisme publice, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

- pentru administrarea Site-ului;

- în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către GDC Telecom SRL prin intermediul www.digital-city.ro;

- pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

- pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal?

Lista completă a drepturilor de care beneficiați odată cu aplicarea GDPR este:

Dreptul de acces sau informare - aveți dreptul de a solicita și primi informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale, conform celor descrise în prezentul document

Dreptul la rectificare - aveți dreptul de a ne solicita rectificarea datelor personale incomplete sau inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor - aveți dreptul de a ne solicita ca datele personale să fie șterse atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; atunci când este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; atunci când persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; atunci când datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, respectiv atunci când datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Dreptul la limitare - aveți dreptul de a solicita limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.

Dreptul la opoziție - aveți dreptul de a vă opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim urmărit de către GDC Telecom, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, nu vom mai procesa datele, cu excepția cazurilor în care există motive legitime necesare, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații.

Dreptul la portabilitate - aveți dreptul să primiți datele personale într-un format structurat și puteți solicita ca aceste date să fie transmise altui operator, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automatizate.

Dreptul de retragere a consimtamantului - aveți dreptul de a vă retrage consimțământul de prelucrare a datelor în orice moment. Retragerea consimțământului va avea însă efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului rămânând valabilă în continuare;

Dreptul de a depune plângere - aveți dreptul de vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu modalitatea de prelucrare a datelor personale, în măsura în care considerați necesar.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin trimiterea unei solicitări la adresa noastră de email customers@digital-city.ro, cu subiectul Protecția datelor. Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.

 

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le facă mai eficiente şi mai accesibile pentru aceștia. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip, de pe alte site-uri, să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută și îmbunătăţesc eficienţa publicităţii online. Puteți refuza să acceptați cookie-uri prin activarea setării din browser-ul utilizat.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptata preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii; oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor; reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode,funcții de safe search); limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site; furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator; măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize privind utilizarea lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorilor.

 

Dacă doriți mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele link-uri:
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/

 


Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout